Nachádzate sa tu

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Používaním stránky www.BratislavaByty.sk sa zaväzujete súhlasiť s nižšie uvedenými pravidlami. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, prosíme Vás aby ste nevyužívali túto web stránku.

1. Stránky umožňujú ZADARMO zverejňovať a vyhľadávať ponuky nehnuteľností, realitných kancelárii, firiem, dražobných spoločností, miest a obcí, súkromných osôb (ďalej len užívateľov). Zverejňovať inzeráty nesúvisiace s realitami je v nesúlade s týmito podmienkami.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v registrácii alebo v ponuke, prípadne ju nezverejniť, alebo zmazať bez predošlého upozornenia, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, zameraním portálu BratislavaByty.sk, dobrými mravmi, alebo bude narúšať celistvosť stránky.

3. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu služieb, serióznosť ponuky, alebo pravdivosť a hodnovernosť údajov zverejnených na stránke.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov portálu BratislavaByty.sk ani za spôsob akým služby používajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli, alebo by mohli vzniknúť užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním portálu BratislavaByty. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať registrovaným používateľom e-maily nevyhnutne súvisiace s administráciou stránky a najnutnejšími novinkami týkajúcimi sa priamo portálu BratislavaByty.sk. Ostatné e-maily budú zasielané výhradne so súhlasom vlastníka e-mailovej adresy.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať so všetkými osobnými údajmi s maximálnou opatrnosťou a nebude ich poskytovať tretím stranám v zmysle zákonov Slovenskej Republiky.

8. Prosíme hackerov, aby sa tejto web stránke zďaleka vyhýbali, aj keď nie všetci nás doteraz počúvali... Ďakujeme